De school mag en kan zomaar geen medicatie geven aan kinderen.  Indien er medicatie moet gegeven worden tijdens de schooluren moet U onderstaande brief door de HUISDOKTER laten ondertekenen.