Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag (ook selectieve participatietoeslag genoemd) als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen eind augustus en december.

Via deze link kan u meer info vinden over de schooltoeslag.